Omar Ferrín
Sempre de Chós (Suecia)
A agulla que trema (Irán)
O xuízo de karakush (Exipto)
O mellor e o peor (Cuba)
Maui, o portador do fogo (Nova Zelanda)