Eu non sei nada
Nunha ocasión ían dous viaxeiros por un camiño. Un deles dixo:
—O noso camiño é longo. Imos argallar algo para que nos resulte máis levadeiro.
—Que podemos facer?
—Imos adicarnos a contar contos. Cando un remate un conto, o outro empeza o seu.
E o que non poida comezar o seu conto a tempo, deberá levar nos ombreiros ó outro ata que se lle ocorra algo interesante.
—Ben, pois para min vai ser algo amolado, porque de contos non sei nada [...]